CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Du Lịch

 • Duyệt theo:
Một số giải pháp nhằm khai thác hiệu quả chương trình Cooking Class tại Le Belhamy Resort & Spa
 • Tác giả: Ngô Thị Minh Trâm |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Cao Trí Dũng |
 • Chuyên ngành: Quản trị Khách sạn

Cơ sở lý luận chung và thực trạng hoạt động kinh doanh và tình hình khai thác chương trình Cooking Class tại phố cổ Hội An và Le Belhamy Resort & Spa, một số giải pháp nhằm khai thác hiệu quả chương trình.

Một số giải pháp nâng cao công tác tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực tại khách sạn Golden Sea Đà Nẵng
 • Tác giả: Phan Thị Bê |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Lê Giang Thiên |
 • Chuyên ngành: Quản trị Khách sạn

Trình bày cơ sở lý luận, thực trạng công tác tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực tại Khách sạn Golden Sea và một số giải pháp nâng cao công tác tạo dựng và duy trì nguồn nhân lực. 

Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý quy trình phục vụ bồng tại The Nam Hai Resort
 • Tác giả: Trần Thị Xuân |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hải Đường |
 • Chuyên ngành: Quản trị Khách sạn

Trình bày cơ sở lý luận. Thực trạng công tác quản lý quy trình phục vụ buồng tại The Nam Hai Resort và một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý quy trình phục vụ buồng.

Thiết kế thương mại hóa một số sản phẩm "Du lịch trách nhiệm gắn với đô thị cổ Hội An" tại Trung tâm lữ hành Hội An
 • Tác giả: Lê Thị Hồng Hạnh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Cao Trí Dũng |
 • Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống

Trình bày cơ sở lý luận chung về thiết kế và thương mại hóa một số sản phẩm du lịch trách nhiệm. Thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành của Trung tâm Lữ hành Hội An và tình hình khai thác sản phẩm du lịch trách nhiệm. Thiết kế và thương mại hóa một số sản phẩm du lịch.

Giải pháp nhằm nâng cao khả năng thu hút khách nội địa tại Palm Garden Resort
 • Tác giả: Nguyễn Thành Đạt |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đằng Tuyền |
 • Chuyên ngành: Quản trị Khách sạn

Trình bày cơ sở lý luận. Thực trạng thu hút khách du lịch nội địa đến với Palm Garden Resort và giải pháp nâng cao khả năng thu hút khách nội địa.