CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Du Lịch

 • Duyệt theo:
Hoàn thiện công tác kiểm soát quy trình phục vụ bàn tại Nhà hàng Hội An - Khách sạn Hội An
 • Tác giả: Phùng Thị Phương Ly |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hải Đường |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và Khách sạn

Khái quát về kinh việc kinh doanh nhà hàng trong khách sạn, quy trình phục vụ bàn ở nhà hàng trong khách sạn. Thực trạng công tác kiểm soát quy trình phục vụ bàn tại Nhà hàng Hội An, một số giải pháp hoàn thiện.

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại Nhà hàng Terrace - Palm Garden Rosort
 • Tác giả: Phùng Văn Ngọc |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Lê Giang Thiên |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và Khách sạn

Cơ sở lý luận về nhà hàng, phục vụ nhà hàng và nâng cao chất lượng phục vụ nhà hàng. Thực trạng hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ tại Nhà hàng Terrace-Palm Garden Resort, một số giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ.

Xây dựng và thương mại hóa sản phẩm Buffet trưa tại Nhà hàng Tonkin thuộc Khách sạn Green Plaza
 • Tác giả: Phạm Thị Mỹ Linh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Cao Trí Dũng |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và Khách sạn

Cơ sở lý luận về thiết kế và thương mại hóa sản phẩm Buffet tại nhà hàng. Thực trạng về hoạt động kinh doanh tại Nhà hàng Tonkin Khách sạn Green Plaza. Xây dựng và thương mại hóa sản phẩm Buffet trưa tại Nhà hàng Tonkin Khách sạn Green Plaza.

Xây dựng chính sách xúc tiến bán sản phẩm lưu trú tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai Plaza Đà Nẵng năm 2011
 • Tác giả: Phạm Thị Hoàng Dung |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đăng Tuyền |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và Khách sạn

Cơ sở lý luận về khách sạn và hoạt động kinh doanh khách sạn. Thực trạng các chính sách xúc tiến bán sản phẩm lưu trú tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai Plaza Đà Nẵng thời gian qua và một số chính sách nhằm xúc tiến bán sản phẩm lưu trú.

Biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận buồng Khách sạn Đông Dương Hội An
 • Tác giả: Dương Thị Kim Hương |
 • Giảng viên hướng dẫn: NCS. Nguyễn Công Minh |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và Khách sạn

Cơ sở lý luận về kinh doanh sạn, bộ phận buồng trong khách sạn, chất lượng phục vụ. Thực trạng về chất lượng phục vụ buồng tại Khách sạn Đông Dương Hội An và biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ buồng.