CSDL sách

Trở về
001
000000209
003
LDTU
020
$c74.000 VNĐ
041
$aVie
082
$a729.0285
100
$aNguyễn, Công Minh $eTác giả
245
$aDựng các mô hình kiến trúc phức tạp và mô phỏng nội thất - ngoại thất 3D 3ds Max 2009 $bHướng dẫn một cách chi tiết nhất từ căn bản đến nâng cao $cNguyễn Công Minh
260
$aTp. Hồ Chí Minh $bHồng Đức $c2009
300
$a424 tr $c24 cm
490
$a $vTập 1
520
$aHướng dẫn chi tiết từ căn bản đến nâng cao cách dựng các mô hình kiến trúc phức tạp và mô phỏng nội thất - ngoại thất 3D với 3ds Max 2009.
650
$a3DS Max
653
$a3ds Max
852
$a7/25 Quang Trung $bTiếng Việt
911
Trần Thị Hậu
927
Mua
928
16404
Sách Chuyên ngành
Sách cùng chủ đề