CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Dựng các mô hình kiến trúc phức tạp và mô phỏng nội thất - ngoại thất 3D 3ds Max 2009
 • Tác giả: Nguyễn Công Minh
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức - Thành phố Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản: 2009
 • Số trang:424 tr.
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:16404
 • Mã Dewey:729.0285
 • Đơn giá:74000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:3/3
 • Từ khóa:3ds Max, thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất, thiết kế ngoại thất
 • Chủ đề: 3DS Max
 • Chuyên ngành: Khoa Kiến trúc & Mỹ thuật ứng dụng
 • Tóm tắt: Hướng dẫn chi tiết từ căn bản đến nâng cao cách dựng các mô hình kiến trúc phức tạp và mô phỏng nội thất - ngoại thất 3D với 3ds Max 2009.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề