CSDL sách

Trở về
001
000003513
003
LDTU
020
$c109000 VND
041
$avie
082
$a006.6
100
$aLê, Hải Trừng $cKTS. $eTác giả
245
$a3DSMAX $bChuyên đề tạo hình Và dựng phim - Cây nỏ thần $cLê Hải Trừng
260
$aTp.HCM $bNxb Phương Đông $c2011
300
$a339 tr. $bảnh màu $c24 cm
520
$aCung cấp một phần những kỹ năng, kỹ xảo trong việc tạo hình, tạo hoạt hình và ráp nối những mẫu hoạt hình thành phim (sơ khởi của công việc làm hậu kỳ).
650
$a3DS Max
653
$a3DSMAX
852
$aK7/25 Quang Trung $bTiếng Việt
911
Trần Thị Yến Phương
927
Mua
928
35336
Sách Chuyên ngành
Sách cùng chủ đề