CSDL sách

Trở về
001
000000210
003
LDTU
020
$c82.000 VNĐ
041
$aVie
082
$a729.0285
100
$aNguyễn, Công Minh
245
$aDựng các mô hình kiến trúc phức tạp và mô phỏng nội thất - ngoại thất 3D 3ds Max 2009 $bHướng dẫn một cách chi tiết nhất từ căn bản đến nâng cao $cNguyễn Công Minh
250
$aTái bản lần thứ 11
260
$aTp. Hồ Chí Minh $bHồng Đức $c2009
300
$a424 tr $c24 cm
490
$vTập 2
520
$aHướng dẫn một cách chi tiết từ căn bản đến nâng cao cách dựng các mô hình kiến trúc phức tạp và mô phỏng nội thất - ngoại thất 3D với 3ds Max 2009
650
$aXây dựng
653
$aVẽ kĩ thuật
852
$a7/25 Quang Trung $bTiếng Việt
911
Trần Thị Hậu
927
Mua
928
16406
Sách Chuyên ngành
Sách cùng chủ đề