CSDL sách

Trở về
.jpg
 • 3DSMAX : chuyên đề tạo hình và dựng phim
 • Tác giả: Lê Hải Trừng
 • Nhà xuất bản: Nxb Phương Đông - Tp.Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản: 2011
 • Số trang:339 tr.
 • Kích thước:24 cm
 • Số đăng ký cá biệt:35336
 • Mã Dewey:006.6
 • Đơn giá:109000
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Việt
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:3/3
 • Từ khóa:Tạo hình và dựng phim
 • Chủ đề: 3DS Max
 • Chuyên ngành: Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • Tóm tắt: Cung cấp một phần những kỹ năng, kỹ xảo trong việc tạo hình, tạo hoạt hình và ráp nối những mẫu hoạt hình thành phim (sơ khởi của công việc làm hậu kỳ).
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề