CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Tourism, transport and travel management
 • Tác giả: M R Dileep
 • Nhà xuất bản: Routledge - New York
 • Năm xuất bản: 2019
 • Số trang:470 p.
 • Kích thước:25 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:49840
 • ISBN:978-1-138-55744-4
 • Mã Dewey:338.4791
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Giáo trình
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
 • Từ khóa:Tourism, management, transportation, passenger traffic
 • Chủ đề: Tourism--Management & Transportation--Passenger traffic
 • Chuyên ngành: Khoa Du Lịch
 • Tóm tắt: This comprehensive textbook provides students with essential knowledge of the intricate relationship existing between travel, transport and tourism.Written in an accessible and engaging style, this is an invaluable resource for students of tourism, hospitality, transport and travel management courses.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề