CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Du Lịch

 • Duyệt theo:
Giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhân sự tại bộ phận nhà hàng khách sạn White Sand Hotel And Apartment
 • Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Tiên |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Hoàng Anh |
 • Chuyên ngành: Quản trị du lịch khách sạn - Nhà hàng

Chương 1: Cơ sở lý luận về đãi ngộ nhân sự tại bộ phận nhà hàng khách sạn. Chương 2: Thực trạng về chính sách đãi ngộ nhân sự tại bộ phận nhà hàng khách sạn White Sand Hotel And Apartment. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhân sự tại bộ phận nhà hàng khách sạn White Sand Hotel And Apartment.

Nâng cao chất lượng dịch vụ tại bộ phận lễ tân của khách sạn Phú Mỹ Thành
 • Tác giả: Phan Thị Nguyệt Ái |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Thu Thủy |
 • Chuyên ngành: Quản trị du lịch khách sạn - Nhà hàng

Chương 1: Cơ sở lí luận. Chương 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ tại bộ phận lễ tân của khách sạn Phú Mỹ Thành. Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại bộ phận lễ tân của khách sạn Phú Mỹ Thành.

Giải pháp Marketing thu hút khách du lịch đến với khách sạn Hương Việt Quy Nhơn
 • Tác giả: Phạm Thị Hiền |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Kim Luận |
 • Chuyên ngành: Quản trị du lịch khách sạn - Nhà hàng

Chương 1: Cơ sở lí luận về du lịch, Marketing du lịch, Đặc điểm tiêu dùng của một số khách du lịch quốc tế. Chương 2: Thực trạng về hoạt động Marketing của khách sạn Hương Việt Quy Nhơn. Chương 3:Giải pháp Marketing nhằm thu hút khách du lịch đến với khách sạn Hương Việt Quy Nhơn.

Tái định vị thị trường khách hàng của khách sạn Risemount Premier sau ảnh hưởng của dịch Covid 19
 • Tác giả: Đặng Hiền Tuyết Nhi |
 • Giảng viên hướng dẫn: Ths. Hoàng Thị Cẩm Vân |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và Khách sạn

Chương 1: Cơ sở lí luận. Chương 2: Thực trạng kinh doanh và hoạt động thu hút khách du lịch tại Risemount Premier Resort. Chương 3: Một số giải pháp nhằm tái định vị thị trường khách hàng của khách sạn Risemount Premier dưới tác động của dịch Covid 19.

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bộ phận buồng tại khách sạn Centre Đà Nẵng
 • Tác giả: Văn Thị Mai Phương |
 • Giảng viên hướng dẫn: Ths. Vũ Thị Lành |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và Khách sạn

Chương 1 Cơ sở lí luận. Chương 2 Thực trạng về chất lượng nguồn nhân lực bộ phận buồng tại khách sạn Centre Đà Nẵng. Chương 3 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bộ phận buồng tại khách sạn Centre Đà Nẵng.