CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Du Lịch

 • Duyệt theo:
Giải pháp marketing - mix thu hút khách MICE của khách sạn Satya Đà Nẵng
 • Tác giả: Nguyễn Thị Ngân Hạ |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Hoàng Dung |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương I: Cơ sở lí luận về hoạt động kinh doanh khách sạn và chính sách marketing - mix. Chương II: Thực trạng marketing - mix tại khách sạn Satya Đà Nẵng trong thời gian qua. Chương III: Giải pháp marketing - mix thu hút khách MICE tại khách sạn Satya Đà Nẵng.

Hoàn thiện chính sách Marketing nhằm thu hút khách nội địa đến nhà hàng thuộc Green Heaven Hoi An Resort & Spa
 • Tác giả: Nguyễn Thị Tú Quyên |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Thu Thủy |
 • Chuyên ngành: Quản trị du lịch khách sạn - Nhà hàng

Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing tại nhà hàng thuộc Green Heaven Hoi An Resort & Spa. Chương 3: Một số giải pháp Marketing nhằm thu hút khách nội địa đến với nhà hàng thuộc Green Heaven Hoi An Resort & Spa.

Giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại bộ phận lễ tân khách sạn Belle Maison Parosand Danang
 • Tác giả: Hồ Thị Tố Nhi |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hoàng Thị Cẩm Vân |
 • Chuyên ngành: Quản trị du lịch khách sạn - Nhà hàng

Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: Thực trạng về công tác chăm sóc khách hàng tại bộ phận lễ tân của khách sạn. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại bộ phận lễ tân của khách sạn Belle Maison Parosand Danang.

Giải pháp Marketing - mix nhằm thu hút khách nội địa sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Horizon thuộc Danang Golden Bay Hotel
 • Tác giả: Nguyễn Lê Trúc Kiều |
 • Giảng viên hướng dẫn: Th.S Trần Hoàng Anh |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: Thực trạng chính sách marketing - mix thu hút khách nội địa sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Horizon thuộc Danang Golden Bay Hotel. Chương 3: Giải pháp marketing – mix nhằm thu hút khách nội địa sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Horizon thuộc Danang Golden Bay Hotel.

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại nhà hàng tại bộ phận nhà hàng của Khách Sạn Sơn Trang 2
 • Tác giả: Trần Thị Trang |
 • Giảng viên hướng dẫn: Th.S Dương Thị Xuân Diệu |
 • Chuyên ngành: Quản trị du lịch khách sạn - Nhà hàng

Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: Thực trạng về chất lượng phục của bộ phận nhà hàng tại khách sạn ST2. Chương 3: Các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận nhà hàng của khách sạn ST2.