CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Du Lịch

 • Duyệt theo:
Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân sự bộ phận lễ tân tại Khách Sạn Satya Đà Nẵng
 • Tác giả: Huỳnh Thị Linh Triều |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Tuấn Hùng |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương 1 - Cơ Sở Lý Luận. Chương 2 - Thực Trạng Vấn Đề, giới thiệu khách sạn Satya Đà Nẵng. Chương 3 - Giải Pháp Giải Quyết là xác định và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân sự bộ phận lễ tân tại khách sạn Satya Đà Nẵng.

Giải pháp Marketing – Mix nhằm thu hút khách sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Gió Chiều khách sạn Sài Gòn Phú Yên
 • Tác giả: Huỳnh Phú Khang |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Mai Thị Thương |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: Thực trạng về chính sách Marketing – Mix nhằm thu hút khách sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Gió Chiều khách sạn Sài Gòn Phú Yên. Chương 3: Giải pháp Marketing – Mix nhằm thu hút khách sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Gió Chiều khách sạn Sài Gòn Phú Yên.

Nâng cao chất lượng phục vụ bộ phận lễ tân khách sạn Satya
 • Tác giả: Chu Thị Ngọc |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Mỹ Linh |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương 1: Cơ sở lí luận về nâng cao chất lượng phục vụ bộ phận lễ tân tại khách sạn. Chương 2: Thực trạng về chất lượng phục vụ bộ phận lễ tân tại Khách sạn Satya. Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ bộ phận lễ tân tại Khách sạn Satya.

Thực trạng đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực tại nhà hàng Anemoi – Sel de Mer Hotel & Suites
 • Tác giả: Huỳnh Lê Ngọc Trúc |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lý Thị Thương |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: Tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực tại nhà hàng Anemoi – Sel de Mer Hotel & Suites. Chương 3: Một số giải pháp nhằm đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực tại nhà hàng Anemoi – Sel de Mer Hotel & Suites.

Hoàn thiện quy trình phục vụ bàn tại nhà hàng Cookbook Café – Intercontinental Nha Trang
 • Tác giả: Phạm Thị Kim Hiền Nhi |
 • Giảng viên hướng dẫn: Ths. Trần Thị Tú Nhi |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương 1: Cơ sở lý luận chung. Chương 2: Thực trạng quy trình phục vụ bàn tại nhà hàng Cookbook Café – InterContinental Nha Trang. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quy trình phục vụ bàn tại nhà hàng Cookbook Café – InterContinental Nha Trang.