CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Du Lịch

 • Duyệt theo:
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú tại Khách sạn Salmalia Boutique hotel & Spa
 • Tác giả: Ngô Thị Yến |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Hoàng Dung |
 • Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống

Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Cơ sở lý luận; Chương 3: Phương pháp nghiên cứu; Chương 4: Kết quả nghiên cứu; Chương 5: Thảo luận và khuyến nghị.

Giải pháp marketing-mix thu hút khách du lịch đến nhà hàng Khách sạn Four Points by Sheraton Danang
 • Tác giả: Nguyễn Hoàng Thủy Tiên |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Hoàng Anh |
 • Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống

Chương 1: Lời mở đầu; Chương 2: Cơ sở lý luận; Chương 3: Phương pháp nghiên cứu; Chương 4: Kết quả nghiên cứu; Chương 5: Thảo luận và kiến nghị.

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại Khách sạn Four Points by Sheraton Danang
 • Tác giả: Phạm Lê Dạ Thảo |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Võ Hữu Hòa |
 • Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống

Chương 1: Giới thiệu mở đầu; Chương 2: Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu; Chương 3: Thiết kế nghiên cứu; Chương 4: Phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn Four Points By Sheraton Danang; Chương 5: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn Four Points By Sheraton Danang.

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại Risemount Premier resort Danang
 • Tác giả: Nguyễn Thị Tâm |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Mai Thị Thương |
 • Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống

Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu; Chương 3: Phương pháp nghiên cứu; Chương 4: Kết quả nghiên cứu; Chương 5: Thảo luận và khuyến nghị.

Phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ guest service tại bộ phận lễ tân khách sạn Eden Plaza Đà Nẵng
 • Tác giả: Lê Thị Thùy Trang |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Đức Hiếu |
 • Chuyên ngành: Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống

Chương 1: Giới thiệu về vấn đề nghiên cứu; Chương 2: Cơ sở lý luận; Chương 3: Phương pháp nghiên cứu; Chương 4: Phân tích và đánh giá kết quả nghiên cứu; Chương 5: Thảo luận và khuyến nghị.