CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Tái định vị thị trường khách hàng của khách sạn Risemount Premier sau ảnh hưởng của dịch Covid 19

Tác giả: Đặng Hiền Tuyết Nhi

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Hoàng Thị Cẩm Vân

Số trang: 77 tr.
Chuyên ngành: Quản trị Khách sạn
Mã phân loại: 647.94
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Năm xuất bản: 2021
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt:

Chương 1: Cơ sở lí luận. Chương 2: Thực trạng kinh doanh và hoạt động thu hút khách du lịch tại Risemount Premier Resort. Chương 3: Một số giải pháp nhằm tái định vị thị trường khách hàng của khách sạn Risemount Premier dưới tác động của dịch Covid 19.

Luận văn liên quan