CSDL Luận văn _ Luận án

Chủ đề: Khách sạn

 • Duyệt theo:
Giải pháp Marketing – Mix nhằm thu hút khách MICE đến khách sạn Belle Maison Parosand Danang
 • Tác giả: Võ Thị Kiều Trinh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Ái Diễm |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương 1: Cơ sở lý luận về kinh doanh khách sạn và Marketing – Mix. Chương 2: Thực trạng về các chính sách Marketing – Mix nhằm thu hút khách MICE đến với khách sạn Belle Maison Parosand Danang trong thời gian qua. Chương 3: Giải pháp nhằm thu hút khách MICE đến khách sạn Belle Maison Parosand Danang.

Giải pháp thu hút khách sử dụng dịch vụ lưu trú tại Mường Thanh Grand Đà Nẵng Hotel
 • Tác giả: Đinh Thị Như Huỳnh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Tú Nhi |
 • Chuyên ngành: Quản trị du lịch khách sạn - Nhà hàng

Chương 1: Cơ sở lí luận chung. Chương 2: Tình hình kinh doanh và thực trạng các hoạt động thu hút khách sử dụng dịch vụ lưu trú tại Mường Thanh Grand Đà Nẵng Hotel. Chương 3: Giải pháp thu hút khách sử dụng dịch vụ lưu trú tại Mường Thanh Grand Đà Nẵng Hotel.

Đánh giá ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 đến hoạt động kinh doanh và đề xuất một số giải pháp khôi phục tại Khách sạn De Lamour Đà Nẵng
 • Tác giả: Chu Thị Hà Linh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Cao Thị Cẩm Hương |
 • Chuyên ngành: Quản trị du lịch khách sạn - Nhà hàng

Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh và đánh giá ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 đến hoạt động kinh doanh tại khách sạn De Lamour Đà Nẵng giai đoạn từ 2019 - 2020. Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm khôi phục ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 đến hoạt đông kinh doanh tại khách sạn De Lamour Đà Nẵng.

Giải pháp marketing - mix thu hút khách MICE của khách sạn Satya Đà Nẵng
 • Tác giả: Nguyễn Thị Ngân Hạ |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Hoàng Dung |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương I: Cơ sở lí luận về hoạt động kinh doanh khách sạn và chính sách marketing - mix. Chương II: Thực trạng marketing - mix tại khách sạn Satya Đà Nẵng trong thời gian qua. Chương III: Giải pháp marketing - mix thu hút khách MICE tại khách sạn Satya Đà Nẵng.

Giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại bộ phận lễ tân khách sạn Belle Maison Parosand Danang
 • Tác giả: Hồ Thị Tố Nhi |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hoàng Thị Cẩm Vân |
 • Chuyên ngành: Quản trị du lịch khách sạn - Nhà hàng

Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: Thực trạng về công tác chăm sóc khách hàng tại bộ phận lễ tân của khách sạn. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại bộ phận lễ tân của khách sạn Belle Maison Parosand Danang.