CSDL Luận văn _ Luận án

Giải pháp hoàn thiện chương trình du lịch Đà Nẵng – Tây Nguyên 4 ngày 3 đêm dành cho khách nội địa của công ty cổ phần VNTour – chi nhánh Đà Nẵng
 • Tác giả: Đào Thị Huyền Trang |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Tuyết |
 • Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành

Chương 1: Cơ sơ lý luận về hoạt động xây dựng chương trình du lịch. Chương 2: Thực trạng hoạt động xây dựng chương trình du lịch Đà Nẵng – Tây Nguyên 4 ngày 3 đêm dành cho khách du lịch nội địa của Công ty Cổ phần VNTour – Chi nhánh Đà Nẵng. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động xây dựng chương trình du lịch Đà Nẵng – Tây Nguyên 4 ngày 3 đêm dành cho khách du lịch nội địa của Công ty Cổ phần VNTour – Chi nhánh Đà Nẵng.

Nghiên cứu các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh khách sạn – Vận dụng trường hợp cụ thể tại khách sạn Haian Beach Hotel & Spa
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Cao Thị Cẩm Hương |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về nghiên cứu các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh khách sạn ( KPI ) – Vận dụng trường hợp cụ thể tại khách sạn Haian Beach Hotel & Spa. Chương 2: Tình hình kinh doanh và thực trạng chỉ tiêu hiệu quả phản ánh hoạt động kinh doanh của khách sạn Haian Beach Hotel & Spa. Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn Haian Beach Hotel & Spa.

Giải pháp Marketing-Mix nhằm thu hút khách địa phương sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng của khách sạn Haian Beach Hotel & Spa
 • Tác giả: Phạm Thị Thùy |
 • Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Ái Diễm |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương 1: Cơ sở lý luận về Marketing – mix. Chương 2 : Thực trạng về chính sách Marketing – mix nhằm thu hút khách địa phương sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng của khách sạn Haian Beach Hotel & Spa. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách Marketing – mix nhằm thu hút khách địa phương sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng của khách sạn Haian Beach Hotel & Spa.

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình vệ sinh buồng khách tại Khách Sạn Dana Marina
 • Tác giả: Nguyễn Thị Mai |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Dương Thị Xuân Diệu |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: Thực trạng quy trình vệ sinh buồng khách tại bộ phận buồng của khách sạn Dana Marina. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình vệ sinh buồng khách tại bộ phận buồng phòng của khách sạn Dana Marina.

Giải pháp Marketing – Mix nhằm thu hút khách MICE đến khách sạn Belle Maison Parosand Danang
 • Tác giả: Võ Thị Kiều Trinh |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Ái Diễm |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương 1: Cơ sở lý luận về kinh doanh khách sạn và Marketing – Mix. Chương 2: Thực trạng về các chính sách Marketing – Mix nhằm thu hút khách MICE đến với khách sạn Belle Maison Parosand Danang trong thời gian qua. Chương 3: Giải pháp nhằm thu hút khách MICE đến khách sạn Belle Maison Parosand Danang.