CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bộ phận buồng tại khách sạn Centre Đà Nẵng

Tác giả: Văn Thị Mai Phương

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Vũ Thị Lành

Số trang: 67 tr.
Mã phân loại: 647.94
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Năm xuất bản: 2021
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt:

Chương 1 Cơ sở lí luận. Chương 2 Thực trạng về chất lượng nguồn nhân lực bộ phận buồng tại khách sạn Centre Đà Nẵng. Chương 3 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bộ phận buồng tại khách sạn Centre Đà Nẵng.

Luận văn liên quan