CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Accounting of manufacturing costs and calculating product cost at Truong Giang Garment Joint Stock Company

Tác giả: Nguyen Thi Nguyen Hanh

Giảng viên hướng dẫn: MBA. Nguyen Phi Son, MBA. Hoang Anh Thu

Số trang: 77 p.
Mã phân loại: 657
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Duy Tan University
Nơi lưu trữ: 03 Quang Trung
Năm xuất bản: 2013
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Tóm tắt:

Thesis “Accounting of manufacturing costs and calculating product cost at Truong Giang Garment Joint Stock Company” focuses on the systematizing and gathering issues about accounting of manufacturing cost and product cost; analysis and evaluating the reality about them. From that point, creating more solutions to improve and develop accounting of manufacturing cost and product cost.

Luận văn liên quan