CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Business accounting of revenue, expenses and determine business results in Heaven Window Joint Stock Company

Tác giả: Do Ngoc Khanh

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyen Thi Kim Huong

Số trang: 76 p.
Mã phân loại: 657
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Duy Tan University
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Năm xuất bản: 2019
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Tóm tắt:

Chapter 1: literature review of accounting for sales and determining the results of business activities; Chapter 2: methodology of accounting for sales and determining the business results at heaven window joint stock company; Chapter 3: solutions and suggestions to improve the accounting for and determining results trading in Heaven Window joint stock company.

Luận văn liên quan