CSDL Luận văn _ Luận án

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing online đối với khách du lịch nội địa tại Công ty cổ phần VNTOUR
 • Tác giả: Đỗ Thị Bích Trâm |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Tú Nhi |
 • Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành

Chương 1: Cơ sở lý luận về Marketing online trong kinh doanh du lịch. Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh và chính sách Marketing online thu hút khách du lịch nội địa của công ty cổ phần VNTOUR. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hoạt động Marketing online đối với khách du lịch nội địa tại công ty cổ phần VNTOUR.

Hoàn thiện công tác đào tạo nhân sự tại bộ phận kinh doanh của công ty D2 Events
 • Tác giả: Võ Thị Yên Sa |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Thị Lành |
 • Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác đào tạo nhân sự bộ phận kinh doanh trong công ty tổ chức sự kiện. Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nhân sự tại bộ phận kinh doanh của công ty tổ chức sự kiện D2 Events. Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nhân sự tại bộ phận kinh doanh của công ty D2 Events.

Thực trạng đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực tại nhà hàng Anemoi – Sel de Mer Hotel & Suites
 • Tác giả: Huỳnh Lê Ngọc Trúc |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lý Thị Thương |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: Tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực tại nhà hàng Anemoi – Sel de Mer Hotel & Suites. Chương 3: Một số giải pháp nhằm đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực tại nhà hàng Anemoi – Sel de Mer Hotel & Suites.

Hoàn thiện quy trình phục vụ bàn tại nhà hàng Cookbook Café – Intercontinental Nha Trang
 • Tác giả: Phạm Thị Kim Hiền Nhi |
 • Giảng viên hướng dẫn: Ths. Trần Thị Tú Nhi |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương 1: Cơ sở lý luận chung. Chương 2: Thực trạng quy trình phục vụ bàn tại nhà hàng Cookbook Café – InterContinental Nha Trang. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quy trình phục vụ bàn tại nhà hàng Cookbook Café – InterContinental Nha Trang.

Giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhân sự tại bộ phận nhà hàng khách sạn White Sand Hotel And Apartment
 • Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Tiên |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Hoàng Anh |
 • Chuyên ngành: Quản trị du lịch khách sạn - Nhà hàng

Chương 1: Cơ sở lý luận về đãi ngộ nhân sự tại bộ phận nhà hàng khách sạn. Chương 2: Thực trạng về chính sách đãi ngộ nhân sự tại bộ phận nhà hàng khách sạn White Sand Hotel And Apartment. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhân sự tại bộ phận nhà hàng khách sạn White Sand Hotel And Apartment.