CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Du Lịch
.jpg

Giáo trình Quản trị cơ sở lưu trú du lịch

Tác giả: Hà Nam Khánh Giao, Đoàn Quang Hồng, Huỳnh Diệp Trâm Anh

Tổng quan về ngành lưu trú du lịch; hoạch định chiến lược trong kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch; cơ cấu tổ chức và quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch; quản trị và vận hành bộ phận lễ tân cơ sở lưu trú du lịch; quản trị phòng trong cơ sở lưu trú du lịch; quản trị kinh...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Câu chuyện cocktail = Bartender's guide

Tác giả: Conor Nguyễn

Gồm các nội dung: Thế giới của những ly cocktail; Văn hóa bar và cocktail; Khái niệm về bartender; Triết lý và tư tưởng trong việc pha chế; Tìm hiểu về rượu; Những dụng cụ và thiết bị cơ bản; Những nguyên liệu cần thiết; Kĩ thuật pha chế; Những điều cần biết trong thế giới cocktail; Công thức pha...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Đầu tư và kinh doanh khách sạn hiệu quả

Tác giả: Trần Xuân Mới

Gồm 4 phần: Phần I: Đầu tư cho thành công; Phần II: Vận hành hợp lí - kết quả ưng ý; Phần III: Nhân sự tuyệt vời dịch vụ đỉnh cao; Phần IV: Dịch vụ khách hàng - một bước tiến tới.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Marketing & selling the travel product : 2nd ed.

Tác giả: James F Burke, Barry Paul Resnick

This introductory book offers readers a first view of the exciting world of travel and tourism. Its unique approach covers the marketing cycle as well as dedicated chapters on such topics as consumer profiles, sales distribution network, service quality, and salesmanship. Close-ups of professionals...

 • Vị trí lưu trữ: Tồn kho (7/25 Quang Trung)
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Hospitality facilities management and design : 3rd ed.

Tác giả: David M. Stipanuk

Third edition. Includes information of the Role, Cost and Management of Hospitality Facilities, Management Tools, Techniques and Trends, Environmental and Sustainability Management, Safety and Security Systems and more. Fine for use in study.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1