CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Quản Trị Kinh Doanh
.jpg

The Kyoto model : the challenge of Japanese management strategy meeting global standards

Tác giả: Akira Ishikawa, Koji Tanaka

This fascinating book focuses on Kyoto high-tech companies that have captured leading market share with globally preeminent technologies and yet have been able to maintain their robust profitability even under Japan's current prolonged recession.The book aims to uncover the secrets of success...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 9
 • Đang rỗi: 9
.jpg

An inframarginal approach to trade theory

Tác giả: Xiaokai Yang, Wenli Cheng Heling Shi, Christis G. Tombazos

Inframarginal analysis represents a methodology that extends marginalanalysis, using non-classical mathematical programming, in efforts toinvestigate corner solutions and indivisibilities. As such thisapproach has been used to reintroduce classical insights regarding thedivision of labor and...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 8
 • Đang rỗi: 8
.jpg

Để làm nên sự nghiệp : 400 điều bạn không được học ở trường : tái bản lần thứ 2

Tác giả: H.N. Casson

Đây là một cuốn sách có nội dung thiết thực, hữu ích. Nó cung cấp cho bạn đọc những tri thức, kỹ năng sống, bài học bổ ích trong lĩnh vực kinh doanh nói riêng và cuộc sống nói chung. Cuốn sách là một cẩm nang không thể bỏ qua đối với những ai đang có ý định lập nghiệp bằng con đường kinh doanh,...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Building citizenship : civics & economics

Tác giả: Richard C. Remy, John J. Patrick, David C. Saffell, Gary E. Clayton

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Business & professional communication

Tác giả: Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Part 1. The building blocks of effective messages; Part 2. The communication process; Part 3. Basic business messages; Part 4. The job hunt; Part 5. Proposals and reports; Part 6. Perfecting communication.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1