CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Luật
.jpg

Hướng dẫn giải quyết tranh chấp các vụ án dân sự

Tác giả: ThS. Lê Hồng Hải (Biên soạn)

Phần I: Các tình huống pháp luật trong lĩnh vực dân sự; Phần II: Các tình huống pháp luật trong lĩnh vực tố tụng dân sự; Phần III: Tranh chấp dân sự và thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự; Phần IV: Tìm hiểu một số quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về giải quyết tranh chấp dân...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự và áp dụng Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Biên soạn theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và văn bản mới nhất

Tác giả: Nguyễn Ngọc Điệp

Tìm hiểu phương pháp nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự và áp dụng Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Giới thiệu nội dung của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và các văn bản về tương trợ tư pháp.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Chỉ dẫn tra cứu áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 : sách tham khảo

Tác giả: TS. Nguyễn TRí Tuệ; TS. Đỗ Đức Hồng Hà; TS. Đào Thùy Dương (chb)

Phần 1. Những quy định chung; Phần 2. Khởi tố, điều tra vụ án hình sự; Phần 3. Truy tố; Phần 4. Xét xử vụ án hình sự; Phần 5. Một số quy định về thi hành bản án, quyết định của tòa án; Phần 6. Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháo luật; Phần 7. Thủ tục đặc biệt; Phần 8. Hợp tác quốc tế;...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Chỉ dẫn tra cứu áp dụng Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Tác giả: TS. Nguyễn Trí Tuệ, TS. Đỗ Đức Hồng Hà (chb)

Cung cấp toàn văn Bộ luật Hình sự với những qui định chung và qui định cụ thể về tội phạm, những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt, các biện pháp tư pháp... kèm theo các điều khoản thi hành.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Án lệ và giải đáp nghiệp vụ của Toà án nhân dân tối cao (từ năm 2016 đến năm 2019)

Tác giả: ThS. Tạ Đình Tuyên (hệ thống)

Phần 1. Án lệ; Phần 2. Giải đáp nghiệp vụ.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5