CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Luật
.jpg

Pháp luật kinh doanh bất động sản

Tác giả: TS. Lưu Quốc Thái

Chương 1. Những vấn đề chung về kinh doanh bất động sản; Chương 2. Kinh doanh hàng hóa bất động sản; Chương 3. Kinh doanh nhà ở; Chương 4. Kinh doanh dịch vụ bất động sản.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Bình luận bộ luật tố tụng dân sự, luật trọng tài thương mại và thực tiễn xét xử

Tác giả: Tưởng Duy Lượng

Bình luận 38 chủ đề về Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật trọng tài thương mại năm 2010 và những nhận định về thực tiễn xét đơn yêu cầu huỷ phán quyết của trọng tài trong nước, đơn yêu cầu công nhận cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài thông qua một số vụ việc cụ thể,

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Luật hợp đồng Việt Nam : bản án và bình luận bản án : sách chuyên khảo : tập 2

Tác giả: Đỗ Văn Đại

Phần 3. Thực hiện, xử lý không thực hiện đúng hợp đồng; Phần 4. Những vấn đề khác về hợp đồng.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Luật hợp đồng Việt Nam: Bản án và bình luận bản án : sách chuyên khảo : tập 1

Tác giả: Đỗ Văn Đại

Phần 1. Nguồn của pháp luật hợp đồng; Phần 2. Xác lập hợp đồng.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Bình luận khoa học luật tố tụng hành chính năm 2015

Tác giả: Nguyễn Ngọc Điệp

Giới thiệu luật tố tụng hành chính gồm những quy định chung và quy định cụ thể: Thẩm quyền của toà án, cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, các biện pháp khẩn cấp tạm thời, chứng minh và chứng cứ.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5