CSDL sách

Trở về
.jpg
 • 세종 한국 문화 2 = Sejong Korea Culture 2
 • Nhóm Tác giả: 국립 국어원
 • Nhà xuất bản: King Sejong - Seoul
 • Năm xuất bản: 2020
 • Số trang:143 p.
 • Kích thước:26 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:49044
 • ISBN:9791185872698
 • Mã Dewey:495.78
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:03 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Hàn
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:5/5
 • Từ khóa:Tiếng Hàn, văn hóa
 • Chủ đề: Tiếng Hàn--Dạy và học & Văn hóa--Hàn Quốc & Tiếng Hàn--Sách giáo khoa cho người nói tiếng nước ngoài
 • Chuyên ngành: Khoa Tiếng Hàn
 • Tóm tắt: Sejong Korea Culture là một cuốn sách giáo khoa để hiểu văn hóa dựa trên các danh mục liên quan được đề cập trong Sejong Korean, giúp người học hiểu đất nước, văn hóa của nó và cuối cùng là văn hóa chung các khía cạnh cần thiết để học ngôn ngữ. Cuốn sách này được thiết kế cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn để so sánh và trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc với những của quốc gia của họ từ nhiều khía cạnh khác nhau. Qua những so sánh như vậy và trải nghiệm, người học được kỳ vọng sẽ cải thiện sự hiểu biết về Hàn Quốc và nâng cao hơn nữa kiến ​​thức về nền tảng văn hóa cần thiết.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề