CSDL sách

Trở về
.jpg
 • 사이버 한국어 중급 1 = Saibeo hangug eo jung geub 1 = Cyber Korean Courses - Intermediate 1
 • Nhóm Tác giả: 국립 국어원
 • Nhà xuất bản: King Sejong - Seoul
 • Năm xuất bản: 2020
 • Số trang:97 p.
 • Kích thước:26 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:49024
 • ISBN:9791185872803
 • Mã Dewey:495.78
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:03 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Hàn
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:10/10
 • Từ khóa:Tiếng Hàn
 • Chủ đề: Tiếng Hàn--Dạy và học & Tiếng Hàn--Sách giáo khoa cho người nói tiếng nước ngoài
 • Chuyên ngành: Khoa Tiếng Hàn
 • Tóm tắt: Cuốn sách được biên soạn với nhiều từ vựng và ngữ pháp có trong các cấp độ của chương trình học tiếng Hàn chuẩn quốc tế. Chúng tôi cũng cung cấp nhiều hoạt động thực hành và bài tập cho từng kỹ năng ngôn ngữ, chẳng hạn như nghe, nói, đọc và viết để người học có thể học tiếng Hàn thực tế một cách tự nhiên.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề