CSDL sách

Trở về
.jpg
 • 사이버 한국어 중급 2 = Saibeo hangug eo jung geub 2= Cyber Korean Courses - Intermediate 2
 • Nhóm Tác giả: 국립 국어원
 • Nhà xuất bản: King Sejong - Soeul
 • Năm xuất bản: 2020
 • Số trang:96 p.
 • Kích thước:26 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:49034
 • ISBN:9791185872810
 • Mã Dewey:495.78
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:03 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:Tiếng Hàn
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:10/10
 • Từ khóa:Tiếng Hàn
 • Chủ đề: Tiếng Hàn--Dạy và học & Tiếng Hàn--Sách giáo khoa cho người nói tiếng nước ngoài
 • Chuyên ngành: Khoa Tiếng Hàn
 • Tóm tắt: Các bài tập bổ sung được xây dựng bằng cách sử dụng từ vựng và ngữ pháp mục tiêu được trình bày. Bài tập 1 bao gồm các hoạt động giúp bạn hiểu nghĩa của từ vựng và ngữ pháp tương ứng hoặc để học theo mẫu. Bài tập 2 bao gồm các hoạt động ứng dụng tách khỏi các bài tập dạng đơn giản bằng cách đặt ngữ cảnh phù hợp với đặc điểm của từ vựng và ngữ pháp.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề