CSDL Luận văn _ Luận án

 • Duyệt theo:
Hoàn thiện quy trình phục vụ bàn tại nhà hàng Lily – Phú Thịnh Boutique Resort and Spa
 • Tác giả: Nguyễn Hồ Hạ Đoan |
 • Giảng viên hướng dẫn: Ths. Trần Thị Tú Nhi |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương 1. Cơ sở lí luận. Chương 2. Khái quát phú thịnh Boutique Resort and Spa và hoạt động của nhà hàng Lily. Chương 3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình phục vụ bàn tại nhà hàng Lily.

Giải pháp Marketing – mix nhằm thu hút khách nội địa đến với Cicilia Hotel & Spa
 • Tác giả: Nguyễn Thị Hiền Thảo |
 • Giảng viên hướng dẫn: Ths. Mai Thị Thương |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh khách sạn và chính sách Marketing-mix nhằm thu hút khách du lịch nội địa đến khách sạn. Chương 2: Thực trạng về các chính sách Marketing-mix nhằm thu hút khách du lịch nội địa đến với Cicilia Hotel & Spa. Chương 3: Một số giải pháp Marketing-mix nhằm tăng cường thu hút khách du lịch nội địa đến với Cicilia Hotel & Spa.

Nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận lễ tân Cicilia Hotel & Spa
 • Tác giả: Lê Thị Như Ngọc |
 • Giảng viên hướng dẫn: Ths. Mai Thị Thương |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: Thực trạng về chất lượng phục vụ tại bộ phận lễ tân Cicilia Hotel & Spa. Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận lễ tân Cicilia Hotel & Spa.

Giải pháp marketing – mix thu hút khách du lịch nội địa sử dụng dịch vụ lưu trú của khách sạn Satya Đà Nẵng
 • Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Lệ |
 • Giảng viên hướng dẫn: Ths. Phạm Thị Hoàng Dung |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương 1 : Cơ sở lí luận về giải pháp marketing – mix thu hút khách du lịch nội địa sử dụng dịch vụ lưu trú tại khách sạn Satya Đà Nẵng. Chương 2 : Thực trạng hoạt động kinh doanh và marketing – mix của khách sạn Satya Đà Nẵng. Chương 3 : Giải pháp marketing – mix thu hút khách du lịch nội địa sử dụng dịch vụ lưu trú của khách sạn Satya Đà Nẵng.

Giải pháp marketing nhằm thu hút khách du lịch nội địa đến ăn uống tại nhà hàng ở khách sạn Cicilia Hotel & Spa
 • Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Linh |
 • Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Ngọc Vĩnh Hòa |
 • Chuyên ngành: Quản trị Du lịch và khách sạn (Khoa DL - PSU)

Chương I: Cơ sở lí luận về nhà hàng trong khách sạn, khách nội địa và giải pháp marketing trong kinh doanh nhà hàng. Chương II: Thực trạng hoạt động marketing nhằm thu hút khách du lịch nội địa đến ăn uống tại nhà hàng ở khách sạn Cicilia Hotel & Spa. Chương III: Giải pháp marketing nhằm thu hút khách du lịch nội địa đến ăn uống tại nhà hàng ở khách sạn Cicilia Hotel & Spa.