CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Accounting consumption and consumption determine the results in the E-commerce Co. LTD telecommunication N.T.H = Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH thương mại điện tử viễn thông N.T.H

Tác giả: Nguyen Thi Minh Nguyet, Nguyen Duy Hau, Nguyen Duy Hai, Hoang Thi Huong Thuy

Giảng viên hướng dẫn: Nguyen Thi Khanh Van, Michael Bausch

Số trang: 74 p.
Mã phân loại: 657
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Duy Tan University
Nơi lưu trữ: 03 Quang Trung
Năm xuất bản: 2013
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt:

Part I: Theoretical basis of accounting determined consumption and consumption results; Part II: Status of Accounting consumption and consumption determine the results in the N.T.H ecommerce Telecommunication Ltd; Part III: Improving the accounting and determining consumption results in the consumer N.T.H ecommerce telecommunications Ltd.

Luận văn liên quan