CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Consumption accounting and determining business results at the Anh Huy Trading and Service Ltd., Company

Tác giả: Ngo Thi Thanh Ngoc, Tran Thi Quynh Nhu, Nguyen Thi Thanh Xuan

Giảng viên hướng dẫn: PhD. Ho Van Nhan

Số trang: 63 p.
Mã phân loại: 657
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Duy Tan University
Nơi lưu trữ: 03 Quang Trung
Năm xuất bản: 2013
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Tóm tắt:

Chapter 1: Theories on consumption accounting and determining business results in small and medium businesses; Chapter 2: The fact of consumption accounting and determining business results at the Anh Huy Trading and Service Ltd., Company; Chapter 3: Completeness of the consumption accounting work and determining company's business results at the Anh Huy Trading and Service Ltd., Company.

Luận văn liên quan