CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Material accounting in Dana-Y Steel Joint Stock Company at 2012

Tác giả: Nguyen Thi Huyen Ni, Hoang Thi Thanh Huong

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phan Thanh Hai

Số trang: 56 p.
Mã phân loại: 657
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Duy Tan University
Nơi lưu trữ: 03 Quang Trung
Năm xuất bản: 2013
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Tóm tắt:

Chapter 1: Rationale for material accounting in large-scale production businesses. Chapter 2: Current status of materials accounting in Dana-Y Steel Joint Stock Company. Chapter 3: Proposed solutions to improve the material accounting in Dana-Y Steel Joint Stock Company.

Luận văn liên quan