• SÁCH MỚI
  • DỊCH VỤ
  • CSDL MÔN HỌC
  • Thư viện số
  • Điểm sách
.jpg

07/11/2022 - 09:57:19

Ngày 04/11/2022, Thư viện Quốc gia Việt Nam & Vụ Thư viện, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phối hợp tổ...
.jpg

11/06/2022 - 08:44:26

Ba trường của Việt Nam nằm trong 1.422 đại học tốt nhất thế giới 2023 được QS (Quacquarelli Symonds), tổ chức...

Xem tất cả

.jpg

14/10/2022 - 10:55:06

Thư viện Đại học Duy Tân xin giới thiệu đến bạn đọc danh mục sách mới chuyên ngành tiếng Trung. Sách hiện lưu...
.jpg

30/09/2022 - 15:45:00

Danh mục sách ngoại văn tổng hợp các chuyên ngành đào tạo của Trường.

Xem tất cả

Sự kiện