• SÁCH MỚI
  • DỊCH VỤ
  • CSDL MÔN HỌC
  • Thư viện số
  • Điểm sách
.jpg

07/11/2022 - 09:57:19

Ngày 04/11/2022, Thư viện Quốc gia Việt Nam & Vụ Thư viện, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phối hợp tổ...
.jpg

11/06/2022 - 08:44:26

Ba trường của Việt Nam nằm trong 1.422 đại học tốt nhất thế giới 2023 được QS (Quacquarelli Symonds), tổ chức...

Xem tất cả

.jpg

21/03/2023 - 08:20:07

Thư viện Đại học Duy Tân xin giới thiệu đến bạn đọc danh mục sách mới tổng hợp các chuyên ngành. Sách hiện có...
.jpg

21/03/2023 - 08:09:32

Thư viện Đại học Duy Tân xin giới thiệu đến bạn đọc danh mục sách mới giới thiệu về Văn hóa Nhật Bản do Lãnh...

Xem tất cả

Sự kiện