CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Tiếng Hàn
.jpg

세종한국어 1 = Sejong Korean 1

Tác giả: Jeongsuk Gim, Haeyeong I, ... [etc all]

Cuốn sách nhiều chủ đề như giới thiệu bản thân, cuộc sống hàng ngày, địa điểm, mua sắm, công việc của ngày hôm qua và thời tiết. Nó giúp phát triển các kỹ năng ngôn ngữ nói và viết cần thiết cho cuộc sống thực bằng cách bao gồm các hoạt động khác nhau.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

중급 한국어 1 = Jung geub hangug eo 1

Nhóm Tác giả: 국립 국어원

Gồm những bài học Tiếng Hàn đơn giản: Bài 1: Giới thiệu. Bài học 2: Thời tiết và các mùa . Bài học 3: Mua sắm. Bài học 4: Hy vọng và Kế hoạch. Bài 5: Yêu cầu. Bài học 6: Tuyển dụng và tìm kiếm việc làm . Bài học 7: Tình trạng hiện tại. Bài 8: Ngân hàng và Bưu điện. Bài 9: Trang chủ. Bài 10: Điện...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10
.jpg

중급 한국어 1 = Jung geub hangug eo 1 = Tiếng Hàn trung cấp 1

Nhóm Tác giả: Viện Ngôn ngữ Quốc gia

Cuốn sách này có cấu trúc xoay quanh các nhiệm vụ thực tế nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp của người học tiếng Hàn mới bắt đầu lên trình độ trung cấp để họ có thể sử dụng toàn diện các kỹ năng nói, nghe, đọc và viết trong các ngữ cảnh hàng ngày. đối tượng của đơn vị với mục tiêu mở rộng Ngoài ra,...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10
.jpg

중급 한국어 2 = Jung geub hangug eo 2 = Tiếng Hàn trung cấp 2

Tác giả: Lee Haiyoung, Han Sangmee, ... [etc all]

Tiếng Hàn Trung cấp 2' là cấp độ 3 tương đương với cấp độ TOPIK của Viện đánh giá chương trình giảng dạy để đảm bảo kết nối với 'Tiếng Hàn trung cấp 1', bao gồm cấp độ tương ứng với cấp độ TOPIK 2 của Viện đánh giá chương trình giảng dạy và Đánh giá. Đã định cấu hình. 'Tiếng Hàn Trung cấp 2' nhằm...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10
.jpg

세종 한국어 회화 4 = Sejong Korean Conversation 4

Tác giả: King Sejong Institute Foundation, Junho Lee, ... [etc all]

Cung cấp cho người học tiếng Hàn hiểu biết lẫn nhau về ngôn ngữ Hàn Quốc và xã hội Hàn Quốc, dựa trên nền tảng và mục tiêu của việc thành lập Học viện King Sejong. Sách giáo khoa này dựa trên Giáo trình Chuẩn Quốc tế về Ngôn ngữ Hàn Quốc và Mô hình Giáo dục Chuẩn KSI. Giáo trình này được phát triển...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5