CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Tiếng Hàn
.jpg

사이버 한국어 중급 1 = Saibeo hangug eo jung geub 1 = Cyber Korean Courses - Beginner 1

Nhóm Tác giả: 국립 국어원

Cuốn sách được biên soạn với nhiều từ vựng và ngữ pháp có trong các cấp độ của chương trình học tiếng Hàn chuẩn quốc tế. Chúng tôi cũng cung cấp nhiều hoạt động thực hành và bài tập cho từng kỹ năng ngôn ngữ, chẳng hạn như nghe, nói, đọc và viết để người học có thể học tiếng Hàn thực tế một cách tự...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10
.jpg

사이버 한국어 중급 2 = Saibeo hangug eo jung geub 2= Cyber Korean Courses - Intermediate 2

Nhóm Tác giả: 국립 국어원

Cấu trúc các bài tập bổ sung được xây dựng bằng cách sử dụng từ vựng và ngữ pháp mục tiêu được trình bày trong. Bài tập 1 bao gồm các hoạt động giúp bạn hiểu nghĩa của từ vựng và ngữ pháp tương ứng hoặc để học theo mẫu. Bài tập 2 bao gồm các hoạt động ứng dụng tách khỏi các bài tập dạng đơn giản...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10
.jpg

사이버 한국어 중급 1 = Saibeo hangug eo jung geub 1 = Cyber Korean Courses - Intermediate 1

Nhóm Tác giả: 국립 국어원

Cuốn sách được biên soạn với nhiều từ vựng và ngữ pháp có trong các cấp độ 3 và 4 của chương trình học tiếng Hàn chuẩn quốc tế. Chúng tôi cũng cung cấp nhiều hoạt động thực hành và bài tập cho từng kỹ năng ngôn ngữ, chẳng hạn như nghe, nói, đọc và viết để người học có thể học tiếng Hàn thực tế một...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 10
 • Đang rỗi: 10
.jpg

세종한국어 8 = Sejong Korean 8

Tác giả: Jeongsuk Gim, Haeyeong I, ... [etc all]

Cuốn sách nhiều chủ đề như giới thiệu bản thân, cuộc sống hàng ngày, địa điểm, mua sắm, công việc của ngày hôm qua và thời tiết. Nó giúp phát triển các kỹ năng ngôn ngữ nói và viết cần thiết cho cuộc sống thực bằng cách bao gồm các hoạt động khác nhau.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

세종한국어 7 = Sejong Korean 7

Tác giả: Jeongsuk Gim, Haeyeong I, ... [etc all]

Cuốn sách nhiều chủ đề như giới thiệu bản thân, cuộc sống hàng ngày, địa điểm, mua sắm, công việc của ngày hôm qua và thời tiết. Nó giúp phát triển các kỹ năng ngôn ngữ nói và viết cần thiết cho cuộc sống thực bằng cách bao gồm các hoạt động khác nhau.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5