CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Understanding distributed systems : what every developer should know about large distributed applications
 • Tác giả: Roberto Vitillo
 • Nhà xuất bản: Las Vegas - USA
 • Năm xuất bản: 2022
 • Số trang:252 p.
 • Kích thước:23 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:50441
 • ISBN:9781838430207
 • Mã Dewey:004.3682
 • Đơn giá:1
 • Vị trí lưu trữ:03 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:0/1
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề