CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Peak performance : success in college and beyond
 • Tác giả: Sharon Ferrett
 • Nhà xuất bản: McGraw-Hill - New York
 • Năm xuất bản: 2015
 • Số trang:493 p.
 • Kích thước:28 cm
 • Số đăng ký cá biệt:35597
 • ISBN:9780073375199
 • Mã Dewey:370.152
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:3/3
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề