CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Peak performance
 • Tác giả: Sharon Ferrett
 • Nhà xuất bản: McGraw-Hill - New York
 • Năm xuất bản: 2010
 • Số trang:530 p.
 • Kích thước:31 cm
 • Số đăng ký cá biệt:33968
 • ISBN:9780073375120
 • Mã Dewey:370.152
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Tham Khảo
 • Đang rỗi/ Tổng sách:1/1
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề