CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Sau Đại Học

 • Duyệt theo:
Đánh giá công tác duy trì nguồn lao động trực tiếp tại Pullman Đà Nẵng Beach Resort
 • Tác giả: Dương Thị Bích Phương |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thái Phương |
 • Chuyên ngành: Quản trị Nhân lực

Phần I. Cơ sở lý luận; Phần II. Thực trạng công tác duy trì nguồn lao động trực tiếp tại pullman đà nẵng beach resort; Phần III. Một số biện phấp hoàn thiện công tác duy trì nguồn lao động trực tiếp tại pullman đà nẵng beach resort.

Quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Đà Nẵng
 • Tác giả: Nguyễn Trường Thái |
 • Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thế Tràm |
 • Chuyên ngành: Quản trị Nhân lực

Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực. Thực trạng và một số giải pháp quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Đà Nẵng.

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm Viễn thông khu vực III
 • Tác giả: Hồ Công Chí Công |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Hồ Kỳ Minh |
 • Chuyên ngành: Quản trị Nhân lực

Một số vấn đề lý luận về công tác tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm Viễn thông khu vực III.

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Hà Giang
 • Tác giả: Lê Thị Nhung |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Phan Thanh Hải |
 • Chuyên ngành: Kế toán Nhà nước

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh; Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hà Giang; Chương 3: Một số ý kiến và giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hà Giang.

Hoàn thiện công tác truyền thông cổ động nhằm thu hút khách đến khách sạn Gia Linh
 • Tác giả: Thân Thảo Quyên |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Hồng Vương |
 • Chuyên ngành: Quản trị Nhân lực

Chương I: Cơ sở lý luận; Chương II: Tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng công tác truyền thông cổ động nhằm thu hút khách đến khách sạn Gia Linh; Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác truyền thông cổ động nhằm thu hút khách đến khách sạn Gia Linh.