CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Sau Đại Học

 • Duyệt theo:
Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt nam chi nhánh Đà Nẵng
 • Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Ánh |
 • Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thế Tràm |
 • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng của nhâng hàng thương mại; Thực trạng công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng; Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng.

Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Dược – trang thiết bị y tế Bình Định giai đoạn 2017-2019
 • Tác giả: Đinh Nhật Thăng |
 • Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thái Hằng |
 • Chuyên ngành: Tổ chức Quản lý Dược

Chương 1: Tổng quan. Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Kết quả nghiên cứu. Chương 4: Bàn luận.

Phân tích hoạt động tồn trữ, cấp phát, sử dụng thuốc và một số yếu tố ảnh hưởng đến việc cấp phát, sử dụng thuốc tại Bệnh viện đa khoa Trường cao đẳng Y tế Quảng Nam năm 2019
 • Tác giả: Nguyễn Văn Chương |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. BS. Hoàng Hà |
 • Chuyên ngành: Tổ chức Quản lý Dược

Chương 1: Tổng quan. Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Kết quả nghiên cứu. Chương 4: Bàn luận.

Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) giai đoạn 2017-2019
 • Tác giả: Phạm Tiến Dũng |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS.BS. Hoàng Hà |
 • Chuyên ngành: Tổ chức Quản lý Dược

Chương 1: Tổng quan. Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Kết quả nghiên cứu. Chương 4: Bàn luận.

Phân tích danh mục thuốc điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2019
 • Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hà |
 • Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Hoàng Sinh |
 • Chuyên ngành: Tổ chức Quản lý Dược

Chương 1: Tổng quan. Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Kết quả nghiên cứu. Chương 4: Bàn luận.