CSDL Luận văn _ Luận án

Khoa Du lịch Lữ hành Quốc tế

 • Duyệt theo:
Nâng cao hiệu quả quản trị chi phí tại khách sạn Mường Thanh Luxury Sông Hàn
 • Tác giả: Đinh Nguyễn Như Quỳnh |
 • Giảng viên hướng dẫn: MBA. Cao Thị Cẩm Hương |
 • Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành

Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: Tình hình hoạt động kinh doanh và quản trị chi phí tại khách sạn Mường Thanh Luxury Sông Hàn giai đoạn 2018-2020. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị chi phí tại khách sạn Mường Thanh Luxury Sông Hàn.

Giải pháp phục hồi và phát triển kinh doanh du lịch sau đại dịch Covid- 19 tại công ty Lữ hành Fiditour chi nhánh Đà Nẵng
 • Tác giả: Đỗ Thị Sang |
 • Giảng viên hướng dẫn: Th.S Trần Thị Tú Nhi |
 • Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành

Chương 1: Cơ sở lý luận chung. Chương 2: Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19 đến hoạt động kinh doanh du lịch tại công ty Lữ hành Fiditour chi nhánh Đà Nẵng. Chương 3: Các giải pháp phục hồi và phát triển kinh doanh du lịch sau đại dịch Covid- 19 tại công ty Lữ hành Fiditour chi nhánh Đà Nẵng.

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing online đối với khách du lịch nội địa tại Công ty cổ phần VNTOUR
 • Tác giả: Đỗ Thị Bích Trâm |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Tú Nhi |
 • Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành

Chương 1: Cơ sở lý luận về Marketing online trong kinh doanh du lịch. Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh và chính sách Marketing online thu hút khách du lịch nội địa của công ty cổ phần VNTOUR. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hoạt động Marketing online đối với khách du lịch nội địa tại công ty cổ phần VNTOUR.

Hoàn thiện công tác đào tạo nhân sự tại bộ phận kinh doanh của công ty D2 Events
 • Tác giả: Võ Thị Yên Sa |
 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Thị Lành |
 • Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác đào tạo nhân sự bộ phận kinh doanh trong công ty tổ chức sự kiện. Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nhân sự tại bộ phận kinh doanh của công ty tổ chức sự kiện D2 Events. Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nhân sự tại bộ phận kinh doanh của công ty D2 Events.

Marketing mix nhằm thu hút khách du lịch nội địa đối với Công ty Cổ phần VNTour
 • Tác giả: Nguyễn Quang Thảo Vy |
 • Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Tuyết |
 • Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành

Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing Mix tại Công ty Cổ phần VNTOUR.Chương 3: Giải pháp Marketing Mix nhằm thu hút khách du lịch nội địa tại Công ty Cổ phần VNTOUR.