CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Xây dựng chính sách Marketing - Mix trong trạng thái bình thường mới nhằm thu hút khách nội địa sử dụng dịch vụ F&B tại khách sạn Mandila Beach Hotel & Spa

Tác giả: Trương Hoàng Trân Châu

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Đức Hiếu

Số trang: 90 tr.
Mã phân loại: 647.9
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Năm xuất bản: 2021
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt:

Chương 1: Cơ sở lý luận chung. Chương 2: Thực trạng về các chính sách Marketing - Mix trong trạng thái bình thường mới nhằm thu hút khách nội địa sử dụng dịch vụ F&B tại khách sạn Mandila Beach Hotel & Spa. Chương 3: Xây dựng chính sách Marketing - Mix trong trạng thái bình thường mới nhằm thu hút khách nội địa sử dụng dịch vụ F&B tại khách sạn Mandila Beach Hotel & Spa.

Luận văn liên quan