CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Giải pháp thu hút khách sử dụng dịch vụ lưu trú tại Mường Thanh Grand Đà Nẵng Hotel

Tác giả: Đinh Thị Như Huỳnh

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Tú Nhi

Số trang: 98 tr.
Mã phân loại: 647.94 023
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Năm xuất bản: 2021
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt:

Chương 1: Cơ sở lí luận chung. Chương 2: Tình hình kinh doanh và thực trạng các hoạt động thu hút khách sử dụng dịch vụ lưu trú tại Mường Thanh Grand Đà Nẵng Hotel. Chương 3: Giải pháp thu hút khách sử dụng dịch vụ lưu trú tại Mường Thanh Grand Đà Nẵng Hotel.

Luận văn liên quan