CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng hệ thống hỗ trợ người khiếm thị

Tác giả: Nguyễn Hoài Nam, Trương Hồng Ngân, Trần Phước, Dương Quang Quân

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Quý Vang

Số trang: 139 tr.
Mã phân loại: 004
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 03 Quang Trung
Năm xuất bản: 2022
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt:

Tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan về dự án sẽ được phát triển. Nó bao gồm mô tả nhu cầu kinh doanh, giải pháp được đề xuất, dự báo tài chính và một số ràng buộc liên quan đến dự án. Tài liệu cung cấp một kế hoạch tổng thể toàn diện cho từng giai đoạn phát triển phần mềm dựa trên các quy trình đã được lựa chọn. Tài liệu này được thực hiện để quản lý cấp cao đưa ra đề xuất.

Luận văn liên quan