CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Giải pháp Marketing thu hút khách du lịch đến với khách sạn Hương Việt Quy Nhơn

Tác giả: Phạm Thị Hiền

Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Kim Luận

Số trang: 94 tr.
Mã phân loại: 647.94
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Năm xuất bản: 2021
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt:

Chương 1: Cơ sở lí luận về du lịch, Marketing du lịch, Đặc điểm tiêu dùng của một số khách du lịch quốc tế. Chương 2: Thực trạng về hoạt động Marketing của khách sạn Hương Việt Quy Nhơn. Chương 3:Giải pháp Marketing nhằm thu hút khách du lịch đến với khách sạn Hương Việt Quy Nhơn.

Luận văn liên quan