CSDL Luận văn - Luận án

Trở về

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại Bộ Phận Nhà Hàng Khách Sạn Mandila Beach

Tác giả: Hoàng Văn Huy

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Trần Hoàng Anh

Số trang: 80 tr.
Mã phân loại: 647.94
Kiểu tài liệu: Khóa luận Tốt nghiệp
Nhà xuất bản: Đại học Duy Tân
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Năm xuất bản: 2021
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt:

Chương 1: Cơ sở lý luận về việc nâng cao chất lượng đội ngũ lao động. Chương 2: Thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại bộ phận nhà hàng khách sạn Mandila Beach. Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại bộ phận nhà hàng khách sạn Mandila Beach.

Luận văn liên quan