CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Ảnh hưởng hình ảnh thương hiệu đến quyết định mua sắm điện thoại thông minh của giới trẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Phạm Hùng Cường, Nguyễn Lê Quỳnh Như
Số trang: Tr. 47-50
Số phát hành: K2 - Số 248 - Tháng 09
Kiểu tài liệu: Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Mã phân loại: 657
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Hình ảnh thương hiệu, giới trẻ, điện thoại thông minh
Tóm tắt:

Bài viết chỉ ra mức độ tác động của hình ảnh thương hiệu đến quyết định mua sắm điện thoại thông minh của giới trẻ được biểu hiện qua 3 nhân tố: Lợi thế của liên tường thương hiệu; Sức mạnh của iên tường thương hiệu; Tính độc đáo của iên tường thương hiệu.

Tạp chí liên quan