CSDL SÁCH

Khoa Điều dưỡng

Duyệt theo:
.jpg

Nurses' handbook of health assessment

Tác giả: Janet R. Weber

It delivers streamlined, step-by-step guidance at every phase of nursing assessment to help students ensure accurate and effective assessments across all patient populations.

 • Phiên bản: 10th ed.
 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Understanding normal and clinical nutrition

Tác giả: Sharon Rady Rolfes, Kathryn Pinna, Ellie Whitney

Nourish your mind with UNDERSTANDING NORMAL AND CLINICAL NUTRITION, 12th Edition! Start by learning about normal nutrition, including the effects of food and nutrients on your mental and physical health, and then turn your focus to the clinical side of nutrition and the therapeutic care of people...

 • Phiên bản: 12th ed.
 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

The health care dilemma : a comparison of health care systems in three European countries and the US

Tác giả: Elizabeth G Armstrong, Martin R Fischer, Ramin W Parsa-Parsi, Miriam S Wetzel

The patient case studies collected in this book provide first-hand accounts of health care delivery in multiple settings in a variety of national and local systems. These accounts, focusing on real experiences and real patients, transcend the rhetoric of political debate about health care delivery....

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Dịch tễ học ứng dụng trong nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp : sách đào tạo sau Đại học

Tác giả: Khương Văn Duy (chb)

Dịch tễ học ứng dụng trong nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp được biên soạn dựa trên chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1, 2 và thạc sĩ của Trường Đại học Y Hà Nội với phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành tai - mũi - họng : Ban hành kèm theo Quyết định số 3978/QĐ-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Tác giả: Nguyễn Thị Xuyến (chb)

Trình bày những quy trình kỹ thuật cơ bản trong khám bệnh và chữa bệnh chuyên khoa tai - mũi - họng: bơm hơi vòi nhĩ, chích rạch, đặt ống thông khí màng nhĩ, mở sào bào, phẫu thuật xương chũm, vá nhĩ.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5