CSDL Sách

Duyệt theo:
Khoa Học Tự Nhiên
.jpg

Vật lý chất rắn đại cương: Giáo trình

Tác giả: Đỗ Ngọc Uấn

Bao gồm 12 chương: 1/ Cấu trúc tuần hoàn trong tinh thể; 1/ Tính chất cơ học của vật rắn tinh thể; 3/ Phonon và dao động mạng; 4/ Các tính chất nhiệt của điện môi; 5/ Khí điện tử tự do Fermi; 6/ Lý thuyết vùng năng lượng; 7/ Mặt Fermi trong kim loại; 8/ Các tinh thể bán dẫn; 9/ Tính siêu dẫn; 10/...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Các phương pháp toán kinh tế

Tác giả: Đặng Văn Thoan

Trang bị những nội dung cơ bản nhất và có hệ thống về các phương pháp tối ưu hóa của qui hoạch tuyến tính và một số chuyên đề chọn lọc về toán kinh tế có nhiều ứng dụng trong nghiên cứu kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh như: Các bài toán ứng dụng của quy hoạch động, lý thuyết...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Toán cao cấp cho các nhà kinh tế : phần 1 : đại số tuyến tính

Tác giả: Lê Đình Thúy

Gồm 4 chương: 1/ Tập hợp, quan hệ và logic suy luận; 2/ Không gian vectơ số học n chiều; 3/ Ma trận và định mức; 4/ Hệ phương trình tuyến tính.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Toán cao cấp cho các nhà kinh tế : phần 2 : giải tích toán học

Tác giả: Lê Đình Thúy

Gồm 7 chương: 1. Hàm số và giới hạn; 2. Đạo hàm và vi phân; 3. Hàm số nhiều biến số; 4. Cực trị của hàm nhiều biến; 5. Phép toán tích phân; 6. Phương trình vi phân; 7. Phương trình sai phân.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Mô hình toán kinh tế: Giáo trình

Tác giả: Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn

Gồm 5 chương: 1. Giới thiệu mô hình toán kinh tế; 2: Bảng vào - ra (Input - Ouput-I/O); 3. Mô hình tối ưu tuyến tính - quy hoạch tuyến tính; 4. Mô hình hệ thống phục vụ công cộng; 5. Mô hình quản lí dự trữ.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5