CSDL SÁCH

Khoa Học Tự Nhiên

Duyệt theo:
.jpg

Tần số rung động : quyền năng tiến hóa của linh hồn

Tác giả: Penney Peirce

“Tần số rung động - Quyền năng tiến hóa của linh hồn”, tác giả Penney Peirce sẽ mang đến những hình dung chân thực và tuyệt đẹp về hành trình chuyển hóa nội tâm, để ta thấy rằng: Sự sống là mang theo khao khát được là chính mình ở một phiên bản đẹp đẽ hơn, như nòng nọc kia hoá ếch, như sâu kia hoá ...

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 6
 • Đang rỗi: 6
.jpg

The Identification of Dark Matter : Proceedings of the 6th International Workshop, Rhodes, Greece, 11-16 September 2006

Tác giả: M. Axenides, George Fanourakis, John Vergados

It contains a state-of-the-art update on detection efforts by experimental groups around the world trying to pin down exotic new forms of matter under the names of axions, neutralinos, wimps, primordial black holes, q balls, sterile neutrinos, as well as a tantalizing new form of dark energy ...

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Selected papers of Richard Feynman : with commentary

Tác giả: Richard P. Feynman, Laurie M. Brown

A collection of scientific papers by Richard Feynman. They are grouped by topic, including renormalized quantum electrodynamics, gravitation, partons, and more. Comments on Feynman's topics are provided by the editor, along with biographical notes and a bibliography of Feynman's publications.

 • Số tập: Vol.27
 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Linear and nonlinear parabolic complex equations

Tác giả: Guo Chun Wen

It transforms the real forms of parabolic equations and systems into complex forms, then discusses several initial boundary value problems and Cauchy problems for quasilinear and nonlinear parabolic complex equations.

 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Microscopic chaos, fractals and transport in nonequilibrium statistical mechanics

Tác giả: Rainer Klages

This book provides an up-to-date summary of central topics in the field of nonequilibrium statistical mechanics and dynamical systems theory.

 • Số tập: Vol.24
 • Vị trí lưu trữ: 03 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1