CSDL sách

Trở về
.jpg
 • 3D printing
 • Tác giả: John M. Jordan
 • Nhà xuất bản: The MIT Press - Cambridge
 • Năm xuất bản: 2018
 • Số trang:224 p.
 • Kích thước:18 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:52746
 • ISBN:9780262536684
 • Mã Dewey:621.988
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:03 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:3/3
 • Từ khóa:Three-dimensional printing, 3-D printing
 • Chủ đề: Three-dimensional printing
 • Chuyên ngành: Khoa Điện - Điện tử
 • Tóm tắt: 3-D Printing is a general introduction to both industrial and consumer fabrication of material for the educated lay reader. It looks at established markets for plastic and metal printing, as well as at emerging.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề