CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Biology : an everyday experience : teacher wraparound edition
 • Tác giả: Albert Kaskel, Paul J. Hummer, Lucy Daniel
 • Nhà xuất bản: Glencoe/McGraw-Hill - New York
 • Năm xuất bản: 1999
 • Số trang:744 p.
 • Kích thước:25 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:51049
 • ISBN:0-02-825686-7
 • Mã Dewey:570
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
 • Từ khóa:Biology
 • Chủ đề: Biology
 • Chuyên ngành: Khoa Y
 • Tóm tắt: Contents: Kind of life; Kingdoms; Body systems - maintaining life; Body systems - controlling life; Plant systems and functions; Reproduction and development; Traits of living things; ...
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề