CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Distributed database management systems : a practical approach
 • Tác giả: Saeed Rahimi, Frank S. Haug
 • Nhà xuất bản: Wiley - New Jersey
 • Năm xuất bản: 2010
 • Số trang:728 p.
 • Kích thước:26 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:50443
 • ISBN:9780470407455
 • Mã Dewey:005.758
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:0/1
 • Từ khóa:Database management, distributed databases
 • Chủ đề: Database Management & Computers
 • Chuyên ngành: Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • Tóm tắt: This book addresses issues related to managing data across a distributed database system. It is unique because it covers traditional database theory and current research, explaining the difficulties in providing a unified user interface and global data dictionary. The book gives implementers guidance on hiding discrepancies across systems and creating the illusion of a single repository for users. It also includes three sample frameworksimplemented using J2SE with JMS, J2EE, and Microsoft .
 • Sách điện tử:http://thuvienso.duytan.edu.vn/handle/123456789/91835
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề