CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Database reliability engineering : designing and operating resilient database systems
 • Tác giả: Laine Campbell, Charity Majors
 • Nhà xuất bản: O'Reilly Media - Boston
 • Năm xuất bản: 2018
 • Số trang:271 p.
 • Kích thước:24 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:50442
 • ISBN:9781491925942
 • Mã Dewey:005.75
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:03 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:0/1
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề