CSDL sách

Trở về
.jpg
 • Artful design : technology in search of the sublime
 • Tác giả: Ge Wang
 • Phiên bản:1st ed.
 • Nhà xuất bản: Stanford University Press - Korea
 • Năm xuất bản: 2018
 • Số trang:487 p.
 • Kích thước:27 cm.
 • Số đăng ký cá biệt:50439
 • ISBN:9781503600522
 • Mã Dewey:745.2
 • Đơn giá:0
 • Vị trí lưu trữ:7/25 Quang Trung
 • Ngôn ngữ:English
 • Loại tài liệu:Sách Chuyên ngành
 • Đang rỗi/ Tổng sách:2/2
 • Từ khóa:Art and design, design, comics (Graphic works)
 • Chủ đề: Business logistics & Freight and freightage--Management
 • Chuyên ngành: Khoa Kiến trúc
 • Tóm tắt: Artful Design takes readers on a journey through the aesthetic dimensions of technology. Using music as a universal phenomenon that has evolved alongside technology, this book breaks down concrete case studies in computer-mediated toys, tools, games, and instruments, including the best-selling app Ocarina. Every chapter elaborates a set of general design principles and strategies that illuminate the essential relationship between aesthetics and engineering, art and design.
Sách cùng chuyên ngành
Sách cùng chủ đề